Polityka prywatności
Warunki użytkowania
Pliki cookie
Polityka prywatności firmy «LetyShops»
wers

Niniejsza polityka stanowi część Umowy z klientem, akceptując jej warunki (akceptując ofertę), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w warunkach określonych w Polityce prywatności, określonej poniżej.

Polityka prywatności
1. Kim jesteśmy

LetyShops działa jako podmiot przetwarzający według Twoje dane osobowe.

Działamy zarówno jako administrator, jak i podmiot przetwarzający według Twoje dane osobowe w sensie związanym z tymi terminami w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 od dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych LetyShops i innych przedstawicieli LetyShops podano w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności
2. Cele, do których będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

LetyShops może wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • 2.1

  Identyfikacja dla zawarcia i wykonania Umowy z Tobą (zwana dalej „Identyfikacja dla Rejestracji”);

 • 2.2

  Realizacja warunków Umowy z Tobą (zwana dalej „Realizacja Umowy”), w tym następujące działania niezbędne do tego:

  • (a)

   Promocja produktów i/lub usług Reklamodawców z opisem cashbacku, który możesz otrzymać za zakup towarów i/lub usług od odpowiednich Reklamodawców (zwanego dalej „Promocją w ramach Umowy”);

  • (b)

   Realizacja programu poleceń.

  • (c)

   Promocja Serwisów LetyShops, w tym informowanie o nowych produktach LetyShops, a także promocjach, rozgrywkaсh, zniżkach i tak dalej na stronach www.letyshops.com, między innymi, na temat warunków rekomendacji lub programów partnerskich, programów lojalnościowych, Premium kont, Lety Gold, Lety Silver, Lety Bronze statusów i kodów Lety (dalej - ”Promocja Serwisu LetyShops”);

  • (d)

   Opracowywanie, ulepszanie, modernizacja, aktualizacja usług i produktów LetyShops (dalej - „Ulepszanie Serwisu”);

  • (e)

   Informowanie w związku z Umową, między innymi, o aktualizacjach Serwisu LetyShops (dalej - „Informowanie w ramach Umów”);

 • 2.3

  Wypłata cashbacku w pełnej zgodności z obowiązującym prawem i wymaganiami systemów płatniczych, które wybrałeś do wycofania cashbacku (dalej - „wypłata cashbacku”);

 • 2.4

  Marketing bezpośredni, reklama i promocja produktów i/lub usług partnerów LetyShops (dalej - „Marketing bezpośredni”);

 • 2.5

  Analiza rynku konsumenckiego z uwzględnieniem Twoich danych osobowych i korzystanią z usługi LetyShops dla celów marketingowych Serwisu LetyShops (dalej - „Analiza rynku dla marketingu LetyShops”);

 • 2.6

  Zgodność z wymogami obowiązującego prawa lub rozstrzygnięcia sądu lub innego właściwego organu stanowego lub gminnego (dalej - „Zgodność z wymogami prawa lub decyzją właściwego organu").

Zwróć uwagę, że terminy w nawiasach zostaną użyte w pełnym znaczeniu, zgodnie z definicją w niniejszym punkcie 2 Polityki prywatności.

Polityka prywatności
3. Dane osobowe, których używamy. Dane osobowe, których używamy.
 • 3.1

  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktualizację i utrzymanie poprawnych danych kontaktowych na swoim koncie w Serwisie. Klient może dokonać wszystkich niezbędnych zmian na stronie Ustawienia na swoim koncie osobistym w LetyShops.

 • 3.2

  Informacje, które nam przekazujesz:

  • (a)

   Podczas rejestracji w LetyShops przez e-mail:

   • (i)

    Twoje imię (pseudonim) na stronie letyshops.com

   • (ii)

    Twoje hasło do konta osobistego

   • (iii)

    Twój adres e-mailowy

   • (iv)

    Twoje miejsce zamieszkania

   • (v)

    Użyta waluta.

   • (vi)

    Twoje zdjęcie profilowe

  • (b)

   Podczas rejestracji w LetyShops za pośrednictwem mediów społecznościowych:

   • (vii)

    Identyfikator Twojego profilu na Facebooku, lub Twojego konta Google

   • (viii)

    Twój adres e-mailowy

   • (ix)

    Twoje zdjęcie profilowe na Facebooku, Twoje zdjęcie na koncie Google

   • (x)

    Twoje miejsce zamieszkania

   Powyższe dane osobowe zwane są dalej „Danymi identyfikacyjnymi” .

  • (c)

   Na koncie osobistym po rejestracji (z inicjatywy rejestrującego):

   • (xi)

    Data urodzenia

   • (xii)

    Numer telefonu

   • (xiii)

    Płeć.

   • (xiv)

    Twoje zdjęcie profilowe Serwisu

   Powyższe dane osobowe zwane są dalej „Dodatkowymi danymi identyfikacyjnymi” ;

  • (d)

   W przypadku płatności cashbacku, w zależności od wymagań obowiązującego prawa i systemów płatności:

   • (xv)

    Numer telefonu (jeśli wypłaty dokonuje się poprzez doładowania konta abonenta związku)

   • (xvi)

    Twoja karta kredytowa lub numer konta (cyfrowy portfel w systemie płatności), na który wypłacany jest cashback

   • (xvii)

    Twoje imię i nazwisko (podczas dokonywania wypłaty cashbacku za pomocą karty Visa, MasterCard, PayPal i inną systemy płatności)

   • (xviii)

    Twój adres fizyczny

   • (xix)

    Inne informacje, niezbędne do dokonania wypłaty cashbacku zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i systemów płatności.

   Powyższe dane osobowe zwane są dalej „Danymi dla wyplat” .

 • 3.3

  Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:

  • (a)

   Niezależnie od metody przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem identyfikacji do rejestracji:

   • (i)

    Twój numer identyfikacyjny (ID) w serwisie LetyShops, przypisany po rejestracji.

   • (ii)

    Twój adres IP.

   • (iii)

    Twoja geolokalizacja za pomocą GPS i publicznych sieci Wi-Fi.

   • (iv)

    Identyfikatory (UUID, model i inne) komputera, urządzenia mobilnego lub tabletu.

   • (v)

    Twój system operacyjny i jego wersja.

   • (vi)

    Typ i wersja przeglądarki.

   • (vii)

    Wersja i identyfikatory używanej aplikacji mobilnej LetyShops.

   • (viii)

    Strefa czasowa.

   • (ix)

    Używany język.

   • (x)

    Szczegółowe informacje o twoich działaniach na stronie www.letyshops.com, w tym czas, spędzony na ich stronach, kliknięcia linków hostowanych na tych stronach, ruchy kursora lub inny wskaźnik na stronach wyżej wymienionych stron, przewijanie zawartości stron wyżej wymienionych stron internetowych.

   • (xi)

    Pliki cookie (małe pliki przechowywane w pamięci Twojego urządzenia, zaprojektowane w celu spersonalizowania Twojej aktywności i zachowania na stronie www.letyshops.com i innych stronach).

   • (xii)

    Cashe przeglądarki (pliki, przechowywane w pamięci urządzenia, które odtwarzają niektóre części stron internetowych, które odwiedziłeś na stronie www.letyshops.com i pozwalają skrócić czas ładowania treści tych stron).

    Powyższe informacje są dalej zwane „Standardowymi informacjami zewnętrznymi”;

  • (b)

   Ponadto, podczas wykonywania Umowy:

   • (xiii)

    Informacje od reklamodawców o twoich zakupach ich produktów i/lub usług.

  • (c)

   Dodatkowo przy wypłacie cashbacku:

   • (xiv)

    Informacje z systemów płatności, banków, dostawców usług komunikacyjnych i innych pośredników, uczestniczących w wypłacie cashbacku.

   • (xv)

    informacje o Twoich kontaktach Gmail, jeżeli używasz Gmail Sharing;

  • (d)

   Ponadto w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa lub decyzji właściwego organu:

   • (xvi)

    Wszelkie informacje, niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami prawa lub decyzji właściwego organu.

Polityka prywatności
4. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe

Sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zależy od konkretnych celów ich przetwarzania. Zwróć uwagę, że terminy określające cele przetwarzania są dalej stosowane w pełnym znaczeniu, podanym w pkt 2 Polityki prywatności.

 • 4.1

  Wykorzystanie danych osobowych do identyfikacji w celu rejestracji

  Aby zindywidualizować Cię jako stronę Umowy, musimy uzyskać wystarczające informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości. Udostępniliśmy więc procedurę rejestracji w Serwisie.

  Aby zarejestrować się pomyślnie, musisz podać nam swoje dane identyfikacyjne (wymienione w punktach 3.2 (a) i 3.2 (b) Polityki prywatności).

  W ten sposób zbieramy, rejestrujemy i usystematyzujemy Twoje dane identyfikacyjne za pomocą zautomatyzowanych środków, jak również. Możemy również precyzować te informacje, aby upewnić się, że Twoje dane identyfikacyjne są dokładne i aktualne.

  Przechowujemy dane identyfikacyjne do momentu rozwiązania Umowy (usunięcie / zablokowanie konta). Następnie dane identyfikacyjne zostaną usunięte i zniszczone.

 • 4.2

  Wykorzystanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy

  Dla wszystkich środków niezbędnych do jak najpełniejszego i najbardziej jakościowego wykonania Umowy, w tym do promocji w ramach Umowy, realizacji Programu poleceń, promocji Serwisu LetyShops, poprawy Serwisu i informowania w ramach Umowy, przetwarzamy następujące informacje:

  • (a)

   Twoje dane identyfikacyjne (wymienione w punktach 3.2 (a) i 3.2 (b) Polityki prywatności).

  • (b)

   Twoje dodatkowe informacje identyfikacyjne (wymienione w punkcie 3.2 (c) Polityki prywatności).

  • (c)

   Standardowe informacje zewnętrzne (określone w pkt 3.3 (a) Polityki prywatności).

  • (d)

   Informacje od Reklamodawców o zakupie ich produktów i/lub usług po skorzystaniu z Serwisu LetyShops.

  Korzystając ze zautomatyzowanego przetwarzania wyżej wymienionych danych, tworzymy dane pochodne na temat preferencji, które wykorzystujemy również do pełnego i jakościowego wykonania Umowy, między innymi, w celu poprawy Serwisów, promocji w ramach Umowy i promocji Serwisów LetyShops.

  Korzyścią dla Klienta jest to, że możemy zwrócić uwagę na oferty Reklamodawców, które mogą go zainteresować, wynikające z jego działań na stronie www.letyshops.com (na przykład, jeśli złożyłeś zamówienia w sklepach na sprzęt lub ubrania, możemy zwrócić uwagę na inne oferty w tym obszarze). Możemy również dostosować promocję Serwisów LetyShops, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania interesujących informacji.

  Prowadzimy promocję Serwisów LetyShops, aby nasi obecni i potencjalni klienci otrzymywali pełne informacje o świadczonych przez nas usługach, o nowych produktach LetyShops i aktywniej korzystali z naszych Serwisów, uzyskując dodatkowe korzyści z Serwisów LetyShops.

  Między innymi, aby:

  • (e)

   Gromadzić, rejestrować, usystematyzować, gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, wymienione powyżej.

  • (f)

   Udostępnić je platformam i serwisam reklamowym, sieciom partnerskim CPA i CPI, z którymi LetyShops współpracuje na podstawie umów, których realizacja jest niezbędna lub związana z podpisaniem i realizacją Umowy z Klientami, między innymi, aby LetyShops otrzymało prowizję.

  • (g)

   Używać ich, aby wysyłać powiadomienia na konto osobiste i adres e-mailowy, które obejmują:

   • (i)

    Listy o doliczenizch cashbacków, zmianach salda, finansach i zamówieniach.

   • (ii)

    Listy, dotyczące wprowadzenia do Serwisu lub nowej wersji Umowy.

   • (iii)

    Listy o nowych promocjach, wyprzedażach oraz innych wydarzeniach i programach, zachęcających do korzystania z Serwisu LetyShops.

   • (iv)

    Inne listy serwisowe i informacyjne.

  • (h)

   Użycie danych osobowych w Programie poleceń „Polecaj i zarabiaj”:

   • (v)

    Jeżeli zarejestrowałeś/zarejestrowałaś się w LetyShops przez link URL dostarczony Ci przez innego użytkownika LetyShops (zwanego dalej „Polecającym”) w ramach Programu poleceń „Polecaj i zarabiaj”, przekazujemy Polecającemu dane z Twojego konta (nazwa użytkownika, ID, zdjęcie profilowe) oraz szczegóły Twoich zamówień takie jak data zamówienia, kwota, nazwa sklepu, wielkość cashbacku, status cashbacku i inne podobne statystyczne informacje bez ujawniania Polecającemu informacji o konkretnych produktach przez Ciebie zamówionych.

   • (vi)

    Jeżeli używasz Gmail Sharing do zapraszania nowych użytkowników do LetyShops w ramach Programu poleceń „Polecaj i zarabiaj”, otrzymujemy listę Twoich kontaktów Gmail w zaszyfrowanej postaci w celu wysłania do takich kontaktów naszej standardowej wiadomości powitalnej Programu poleceń „Polecaj i zarabiaj” zawierającej Twój link polecający.

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a LetyShops (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie dane zostaną usunięte i zniszczone.

 • 4.3

  Wykorzystanie danych osobowych do wypłaty cashbacku

  Aby zapewnić wypłatę cashbacku, musimy znać metody i szczegóły, których należy użyć, aby przelać środki oraz aby móc sprawdzić status realizacji płatności.

  W tym celu uzyskujemy:

  • (a)

   Od Ciebie — Szczegóły przelewu gotówkowego (wskazane w paragrafie 3.2 (d) Polityki prywatności).

  • (b)

   Od operatorów systemów płatności, banków, dostawców usług komunikacyjnych i innych pośredników, uczestniczących w przelewie cashbacku - informacje o możliwości, odbiorze i statusie realizacji płatności.

  Gromadzimy, rejestrujemy, usystematyzujemy, wykorzystujemy powyższe informacje w przetwarzaniu dokumentacji płatności i przelewu cashbacku do Ciebie.

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a LetyShops (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie powyższe dane zostaną usunięte i zniszczone.

 • 4.4

  Wykorzystanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego

  Korzystamy z marketingu bezpośredniego w celach komercyjnych, aby mieć możliwość uzyskania informacji o produktach i/lub usługach naszych partnerów, które mogą Cię zainteresować.

  Aby przeprowadzić marketing bezpośredni, zbieramy, rejestrujemy, usystematyzujemy, gromadzimy i wykorzystujemy:

  • (a)

   Twoje dane identyfikacyjne (wymienione w paragrafach 3.2 (a) i 3.2 (b) Polityki prywatności), z wyjątkiem hasła do konta osobistego.

  • (b)

   Twoje dodatkowe informacje identyfikacyjne (wymienione w punkcie 3.2 (c) Polityki prywatności).

  • (c)

   Informacje, określone w pkt 3.3 (a) (ii), 3.3 (a) (x) i 3.3 (a) (xi) Polityki prywatności,

  a także wyniki automatycznego przetwarzania powyżej informacji.

  Zaletą takiego zautomatyzowanego przetwarzania jest to, że próbujemy ustalić prawdopodobną skuteczność marketingu bezpośredniego.

  Możemy również udostępniać powyższe informacje naszym partnerom, z którymi LetyShops zawarła odpowiednią umowę w sprawie reklamy, promocji lub marketingu (w tym za pomocą pośredników), a także możemy korzystać z różnych narzędzi marketingowych, statystycznych i technicznych. Aby uniknąć wątpliwości, wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingu bezpośredniego, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych podczas korzystania z tych narzędzi, a mianowicie:

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a LetyShops (usunięcie / zablokowanie konta), a następnie powyższe dane, będące w dyspozycji LetyShops, zostaną usunięte i zniszczone.

 • 4.5

  Wykorzystanie danych osobowych w analizie rynku do celów marketingu LetyShops

  Przeprowadzamy analizę rynku dla marketingu LetyShops, biorąc pod uwagę zachowanie i preferencje klientów LetyShops. Marketing promuje rozwój działalności LetyShops, co może następnie przyczynić się do poprawy jakości naszych Serwisów.

  Aby wdrożyć analizę rynku dla marketingu LetyShops zbieramy, rejestrujemy, usystematyzujemy, gromadzimy i wykorzystujemy:

  • (a)

   Twoje dane identyfikacyjne (wymienione w paragrafach 3.2 (a) i 3.2 (b) Polityki prywatności), z wyjątkiem hasła do konta osobistego.

  • (b)

   Twoje dodatkowe informacje identyfikacyjne (wymienione w punkcie 3.2 (c) Polityki prywatności).

  • (c)

   Standardowe informacje zewnętrzne (określone w pkt 3.3 (a) Umowy),

  a także wyniki automatycznego przetwarzania powyżej informacji.

  Możemy również udostępniać powyższe informacje naszym partnerom, z którymi LetyShops zawarła umowę dotyczącą analityki, badań statystycznych i tak dalej (w tym za pośrednictwem pośredników).

  Takie zautomatyzowane przetwarzanie pozwala nam przeprowadzić analizę rynku i uzyskać odpowiednie wyniki, a także uporządkować je według kategorii klientów w zależności od różnych kryteriów (na przykład stanu zamieszkania). W ten sposób Twoje dane stają się częścią wyników analizy rynku dla marketingu LetyShops.

  Powyższe dane uwzględniamy przy opracowywaniu naszej strategii rynkowej, a także usług i produktów LetyShops.

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Klientem a LetyShops (usunięcie / zablokowanie konta). Następnie powyższe dane w dyspozycji LetyShops są usuwane i niszczone, a wyniki analizy są depersonalizowane (jeśli nie były wcześniej).

Polityka prywatności
5. Transfer danych poza Unią Europejską

Należy pamiętać, że w przypadkach, opisanych w ust. 4, dane mogą być przekazywane do stanów o poziomie regulacji prywatności, który nie spełnia wysokich standardów. Na przykład, dane mogą być przekazywane do państw, których poziom ochrony danych osobowych nie został określony przez Komisję Europejską jako odpowiedni do regulacji w Unii Europejskiej.

W takim przypadku znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wycieku danych osobowych i nieudzielenia ich w rozsądnym czasie. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione, a osoby obraźliwe mogą z nich korzystać bez Twojej zgody.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Umową i Polityką prywatności, wyraźnie potwierdzasz, że jesteś w pełni świadomy powyższych zagrożeń i akceptujesz je.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, wyraźnie potwierdzasz, że jesteś w pełni świadomy powyższych zagrożeń i akceptujesz je.

Z kolei podejmujemy działania w celu zminimalizowania tego ryzyka dla Ciebie, włączając (w możliwym zakresie) postanowienia do umów z odbiorcami danych, które są zgodne ze standardowymi warunkami umownymi, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Polityka prywatności
6. Podstawy wykorzystania danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe z przyczyn prawnych. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • 6.1

  Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w taki czy inny sposób, jak przewidziano w Umowie.

 • 6.2

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy.

 • 6.3

  Musimy przetwarzać dane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub innego właściwego organu stanowego lub gminnego.

 • 6.4

  Udostępniłeś takie dane publicznie.

Polityka prywatności
7. Gdzie przechowujemy dane osobowe

LetyShops zapewnia rejestrację, systematyzację, akumulację, przechowywanie, ulepszanie (aktualizację, modyfikację), ekstrakcję danych osobowych przy użyciu baz danych, znajdujących się na terytorium Niemiec.

 • 7.1

  Niemcy, jeśli jesteś obywatelem któregokolwiek z państw, członkowskich w Unii Europejskiej.

Polityka prywatności
8. Jak chronimy poufność danych

Podejmujemy kroki techniczne, organizacyjne i prawne lub zapewniamy ich podjęcie, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystaniem, przesyłaniem, blokowaniem lub zniszczeniem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami lub przypadkowymi przecieki.

Na przykład, zapewniamy:

 • 8.1

  Wyznaczenie Inspektorów Ochrony Danych.

 • 8.2

  Ograniczenia i regulacje, dotyczące pracowników LetyShops, którzy mają dostęp do danych osobowych.

 • 8.3

  Wprowadzenie wymagań obowiązującego prawa i przepisów, dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych pracowników LetyShops.

 • 8.4

  Rozliczanie i przechowywanie fizycznych nośników danych i ich obieg, co wyklucza kradzież, zamianę, nieuprawnione kopiowanie i niszczenie informacji.

 • 8.5

  Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa poufności danych osobowych podczas przetwarzania oraz tworzenia modeli zagrożeń na podstawie tej identyfikacji.

 • 8.6

  Wypracowanie systemu ochrony danych osobowych dla odpowiedniej klasy systemów informatycznych w oparciu o modele zagrożeń.

 • 8.7

  Kontrola gotowości i skuteczności korzystania z narzędzi bezpieczeństwa informacji.

 • 8.8

  Realizację systemu zezwoleń dostępu do zasobów informacyjnych, programowo-sprzętowych metodów przetwarzania i ochrony informacji.

 • 8.9

  Ustalanie i rejestrowanie działań użytkowników systemu informacji o danych osobowych.

 • 8.10

  Ochrona hasłem dostępu Użytkowników do systemu informacji o danych osobowych.

 • 8.11

  Zastosowanie kontroli dostępu do portów komunikacyjnych, urządzeń wejścia-wyjścia informacji, nośników wymiennych i zewnętrznych urządzeń pamięci masowej.

 • 8.12

  Wdrożenie kontroli antywirusowej, zapobieganie przenikaniu złośliwego oprogramowania (wirusów oprogramowania) i błędów oprogramowania do sieci korporacyjnej.

 • 8.13

  Wykrywanie włamań do korporacyjnej sieci LetyShops, które naruszają lub tworzą warunki wstępne do naruszenia ustanowionych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

 • 8.14

  Zintegrowane zarządzanie systemem ochrony danych osobowych.

 • 8.15

  Szkolenie pracowników, korzystających z narzędzi bezpieczeństwa informacji, wykorzystywanych w systemach informacji o danych osobowych w celu prawidłowej pracy z nimi.

 • 8.16

  Uwzględnienie zastosowanych narzędzi ochrony informacji oraz ich dokumentacji operacyjnej i sprzętowej.

 • 8.17

  Monitorowanie działań Użytkowników, badanie naruszeń wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Polityka prywatności
9. Twoje prawa i sposób ich zapewnienia

Szanujemy Twoje prawa do danych osobowych i robimy co możemy, aby zapewnić ich realizację.

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych z prośbą o realizację Twoich praw, wymienionych poniżej (patrz kontakty w Sekcji 11 Polityki prywatności).

Zapewniamy wykonanie żądania w rozsądnym terminie, ale nie później niż 1 (jeden) miesiąc od otrzymania żądania.

Okres ten można wydłużyć do 3 (trzech) miesięcy w przypadku złożoności zapytania lub dużej liczby żądań od klientów LetyShops. O takim przedłużeniu terminu powiadomimy Cię z wyprzedzeniem, korzystając z adresu e-mailowego, podanego podczas rejestracji.

Na skierowaną do nas prośbę możesz zrealizować swoje prawa do:

 • 9.1

  Dostęp do informacji, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • (a)

   Dostęp do informacji, wchodzących w zakres niniejszej Polityki prywatności.

  • (b)

   Uzyskanie elektronicznej kopii wszystkich przetwarzanych danych osobowych w uporządkowanej formie i formacie, czytelnym dla komputera.

 • 9.2

  Wyjaśnienie danych osobowych, na podstawie których powiadamiamy o tym wszystkie osoby, którym wcześniej udostępnialiśmy dane osobowe, pod warunkiem, że takie powiadomienie nie jest niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnych wysiłków z naszej strony.

 • 9.3

  Bezpośrednie przekazywanie danych osobowych z LetyShops stronom trzecim.

 • 9.4

  Ograniczenie lub całkowite\częściowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w taki czy inny sposób.

 • 9.5

  Zniszczenie danych osobowych (powiadomimy wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, którym udostępniliśmy dane, pod warunkiem, że takie powiadomienie nie jest niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnych wysiłków z naszej strony):

  • (a)

   Na prośbę.

  • (b)

   Jeśli zgoda na przetwarzanie zostanie wycofana.

  • (c)

   Jeśli potrzeba przetwarzania danych osobowych nie jest już istotna.

 • 9.6

  Możesz usunąć swoje konto LetyShops w dowolnym momencie. Od tego momentu przestaniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, które były wcześniej przetwarzane na podstawie interesu prawnego (wykonywanie naszego Regulaminu) i usuwamy wszystkie zebrane dane bez możliwości ich odzyskania.

  Jak usunąć swoje konto LetyShops:

  • Zaloguj się do swojego konta za pomocą loginu i hasła.

  • Przejdź do "Ustawienia" i wybierz "Ustawienia ogólne".

  • Przewiń na dół strony.

  • Kliknij "Usunąć swoje konto".

  • Wybierz "Usuń na zawsze" na następnej stronie.

  • Określ przyczynę usunięcia (opcjonalnie).

  Pamiętaj, że nadal możesz utworzyć nowe konto LetyShops, ale wszystkie poprzednie informacje i saldo cashbacku zostaną utracone.

Jeśli uważasz, że prawa i/lub uzasadnione interesy zostały naruszone, masz prawo wnieść roszczenie lub skargę do właściwego organu państwowego. Na przykład, jeśli przebywasz na terytorium Unii Europejskiej, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeśli uważasz, że zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych narusza prawa i/lub interesy, lub stwarza znaczące negatywne konsekwencje, zapewnimy ingerencja człowieka w wyniki automatycznego przetwarzania i zapewnimy prawo do kwestionowania decyzji podjętych za pomocą środków automatyzacji.

Oprócz powyższych informacji podkreślamy, że między innymi możesz odmówić przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W ten sposób zapewnimy zakończenie przetwarzania i usunięcie danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszym ustępie w żaden sposób nie ograniczają prawa do wycofania zgody na inne rodzaje przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności
10. Przetwarzanie danych osobowych przez naszych partnerów i inne osoby

Niniejsza Polityka prywatności określa tylko sposób, w jaki dane osobowe są przetwarzane przez LetyShops, a nie przez kogokolwiek innego.

Przetwarzanie danych osobowych przez inne osoby, na przykład, gdy korzystasz z linków do stron internetowych Reklamodawców, nie jest regulowane przez niniejszą Politykę prywatności, chyba że szczególne wyjątki od tej zasady są wyraźnie wskazane w Umowie i Polityce prywatności.

Polityka prywatności
11. Kontakty

Można skontaktować się z nami lub wysłać do nas swoje pytania za pomocą sekcji Pomoc.

The Company also operates the hotline on the phone numbers specified on the site.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Adres: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Hungary.
Email address: dpo@letyshops.com

Dane kontaktowe naszego upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej:

Adres: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Hungary.
Email address: dpo@letyshops.com

Firma LetyShops KFT, sporządzona zgodnie z prawem węgierskim pod numerem rejestracyjnym firmy 13-09-200084 pod adresem: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Węgry.

0
Niestety jesteś trochę spóźniony :(
Wszystkie bonusy cashback dla tego sklepu zostały już wykorzystane. Być może później pojawią się ponownie. Obecnie możesz poszukać podwyższony cashback w innych sklepach.
Gorące oferty!
Szukaj powiększony cashback w naszym katalogu! Wszystkie oferty są ograniczone pod względem liczby i czasu, więc nie przegap swojej szansy.