Polityka prywatności
Warunki użytkowania
Pliki cookie
Warunki użytkowania
line

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu LetyShops.com (odtąd -"Serwis") prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami niniejszej Umowy, zasadami korzystania ze strony internetowej www.letyshops.com oraz polityką przetwarzania danych osobowych, określoną w tym dokumencie ( dalej -"Umowa").

Niniejszy dokument określa warunki oferty publicznej (oferta) firmy Letyshops KFT, sporządzone zgodnie z prawem węgierskim pod numerem rejestracyjnym firmy 13-09-200084 oraz adresem: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Węgry (dalej "Firma", "My") twierdzące, że każda osoba, używająca Serwisu (dalej "Użytkownik", "Klient") może zawrzeć umowę na warunkach, określonych w Umowie.

Rejestrując się w LetyShops.com, akceptujesz warunki Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje po zakończeniu procedury rejestracji Serwisu, a mianowicie po naciśnięciu przycisku Zarejestruj się, dostępnego na stronie rejestracji (akceptacja oferty).

Umowa określa, między innymi, z jakich danych osobowych korzystamy i jakie są chronione. Rozumiemy, że poufność jest priorytetem dla danych osobowych każdego Klienta. Umowa opisuje Twoje prawa do danych osobowych, a także to, co robimy, aby przestrzegać tych praw.

Staraliśmy się, aby Umowa była dla Ciebie przystępna, zwięzła i jasna. Jeśli cokolwiek w Umowie wydaje się niezrozumiałe, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem sekcji Pomoc, aby udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

Umowa z klientem
1. Postanowienia ogólne
 • 1.1

  Serwis LetyShops to usługa internetowa, która pozwala swoim klientom odzyskać część pieniędzy, wydanych na zakupy, dokonane na stronach internetowych Reklamodawców po skorzystaniu ze strony internetowej www.letyshops.com (te pieniądze są dalej zwane "Cashback"), a także działająca w celu przesyłania powiadomień informacyjnych i reklamowych o zniżkach, promocjach i ofertach specjalnych Serwisu i Reklamodawców ( "Reklamodawca" to każda osoba lub osoba prawna, która umieściła informacje o oferowanych produktach lub usługach na sprzedaż dla Klientów na stronie internetowej www.letyshops.com).

 • 1.2

  Aby otrzymać cashback, należy przejść do wybranej witryny Reklamodawcy za pomocą linku LetyShops i dokonać zakupu zgodnie z warunkami, wskazanymi na stronie LetyShops, a także na stronie internetowej odpowiedniego Reklamodawcy. Jeśli zakupu dokonano zgodnie z wszystkimi powyższymi warunkami, a także innymi niezbędnymi warunkami, określonymi w niniejszej Umowie, i nie dokonano zwrotu produktu (ani odmowy usługi), Reklamodawca płaci, osobiście lub za pośrednictwem wykorzystywana sieci afiliacyjnej, na rzecz Firmy lub którejkolwiek z jej podmiotów powiązanych, prowizję: wcześniej ustaloną nagrodę pieniężną, którą Reklamodawca płaci za przyciągniętego nabywcę, który złożył zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy (zwana dalej "Prowizią"). Po otrzymaniu Prowizji LetyShops przyznaje Klientowi cashback według stawki określonej na stronie Reklamodawcy, prowadzonej przez stronę internetową LetyShops w rozsądnym terminie, ustalonym według uznania LetyShops. Proces ten trwa średnio trzydzieści dni (w celu uniknięcia wątpliwości szacowany okres jest podany wyłącznie w celach informacyjnych i nie wiąże on w żaden sposób LetyShops).

 • 1.3

  Jeśli Reklamodawca nie dostarczy informacji o zakupach, dokonanych przez Klienta, lub LetyShops nie otrzyma prowizji, LetyShops z kolei ma prawo nie przyznać Klientowi cashback, dopóki nie uzyska tych informacji lub prowizji, i w tym przypadku nie odpowiada Klientowi za związany z tym niepoliczony cashback.

Umowa z klientem
2. Jak zostać klientem
 • 2.1

  Aby zostać Klientem Serwisu LetyShops i korzystać z niego, Klient musi przejść procedurę rejestracji na stronie internetowej LetyShops i zaakceptować warunki niniejszej Umowy. Rejestracja jest wymagana, aby utworzyć konto Klienta i powiązane z nim konto wewnętrzne, które zlicza dostępny cashback za zakupy, dokonane za pomocą Serwisu.

 • 2.2

  Tylko dorośli lub osoby niepełnoletnie, działające za pośrednictwem ich przedstawicieli prawnych, są uprawnione do rejestracji i zostania Klientami.

  Rejestrując się, Klient wyraża zgodę na zasady niniejszej Umowy i gwarantuje, że jest on osobą dorosłą lub inną osobą, działającą za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych, w pełnej zgodności z ustawodawstwem państwa, którego jest obywatelem.

 • 2.3

  Jedna osoba może mieć tylko jedno konto; w przeciwnym razie LetyShops zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania duplikatów kont.

 • 2.4

  LetyShops zaleca, aby nie ujawniać, ani przekazywać innym osobom loginu i hasła do konta, ani nie zapisywać ich na innych komputerach, telefonach lub tabletach. W żadym razie LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone Klientowi w związku z tymi okolicznościami.

 • 2.5

  Jeżeli Klient Serwisu LetyShops naruszy warunki niniejszej Umowy, prawa osób trzecich lub zagrozi funkcjonowaniu Serwisu, LetyShops zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta, a następnie jego usunięcia i rozwiązania Umowy z Klientem w ramach procedury pozasądowej, poprzez powiadomienie na adres e-mailowy, wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie lub przy późniejszym korzystaniu z niej.

 • 2.6

  LetyShops ma prawo dokonywać zmian funkcjonalnych w działaniu Serwisu, zmieniać zasady przyznawania cashbacku, a także uzupełniać i modyfikować niniejszą Umowę. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Klient potwierdza i zgadza się, że dalsze korzystanie z Serwisu LetyShops oznacza zaakceptowanie takich zmian.

 • 2.7

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient zmieni swój adres e-mailowy lub inne dane, określone podczas rejestracji, Klient zobowiązuje się zmienić je również na swoim koncie w Serwisie LetyShops. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z korzystaniem z Serwisu, za które LetyShops nie ponosi odpowiedzialności.

Umowa z klientem
3. Otrzymanie zwrotu kwoty (cashback)
 • 3.1

  Jeśli klient LetyShops dokona zakupu zgodnie ze wszystkimi warunkami Serwisu i Reklamodawcy, a prowizja zostanie przekazana od Reklamodawcy do LetyShops w ustalonej wcześniej wysokości, cashback jest automatycznie uznawany na saldzie Klienta. Gdy kwota osiągnie minimalny dozwolony poziom wypłaty, określony na stronie https://letyshops.com/user/payout , Klient jest uprawniony do wypłaty tej kwoty przy użyciu dowolnej dogodnej metody płatności (dostępne metody wypłaty są wymienione na stronie Wypłata na koncie osobistym).

 • 3.2

  LetyShops jednostronnie ustala stawkę cashbacku dla każdego Reklamodawcy i zastrzega sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie przed momentem przyznania cashbacku.

 • 3.3

  Cashback jest naliczany za zakup dokonany tylko wtedy, gdy zakup został faktycznie zakończony i dokonano płatności. LetyShops zaleca, aby klienci zapisali informacje i dokumenty potwierdzające, że zapłacili za produkt na stronie sklepu internetowego (e-mail lub zrzut ekranu strony płatności).

 • 3.4

  Uwaga! Aby uniknąć odrzucenia cashbacku, zabrania się dokonywania wielu transakcji zakupów w krótkim czasie w sklepach o stałej stawke cashbacku. Takie działania mogą być postrzegane jako oszukańcze, co może wiązać się z zablokowaniem Użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że istnieją różne sytuacje, w których Reklamodawca nie jest w stanie poprawnie zidentyfikować złożonego zamówienia i zapłacić prowizji. Przyczyną może być złośliwe oprogramowanie komputerowe lub dodatkowe rozszerzenia, zainstalowane w przeglądarce. W takich przypadkach firma LetyShops nie będzie odpowiedzialna za brak uznania cashbacku.

 • 3.5

  Serwis zapewnia i gwarantuje płatności tylko w tych walutach oraz w sposób, określony na stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność otrzymania cashbacku w walutach innych niż podane na stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje żadnych dodatkowych wydatków, w tym: kursy wymiany, które mogą być naliczane przy wypłacaniu cashbacku na konto, otwarte w walucie innej niż wybrana na stronie.

 • 3.6

  Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia cashbacku za złożone zamówienie w przypadku braku potwierdzenia nagrody pieniężnej ze strony sklepu lub nieotrzymania prowizji od partnera w ciągu 18 miesięcy i więcej od momentu dokonania zakupu.

Umowa z klientem
4. Otrzymywanie bonusów i innych nagród
 • 4.1

  Program polecający

  • 4.1.1

   Cashback serwis Letyshops oferuje naszym uzytkownikom możliwość otrzymania wynagrodzenia za zaproszenie nowych użytkowników do Letyshops. W tym celu wygeneruj własny link polecający w polu „Polecaj i zarabiaj”. Po założeniu konta przez Twojego linka, zaproszony znajomy musi dokonać zakupów co najmniej za70,00 zł w ciągu 30 dni od rejestracji. Wtedy zarówno Ty jak i Twój znajomy otrzymacie po 10,00 zł na konto Letyshops. Bonus zostanie naliczony, gdy tylko cashback znajomego zostanie uznany.

   Ważne! Zakupy na kwotę od 70,00 zł mogą być zrealizowane w jednym lub w kilku sklepach partnerskich Letyshops. Zakupy trzeba zrealizować w ciągu 30 dni od daty rejestracji nowego użytkownika.

  • 4.1.2

   Uwaga! Powyższe zasady Programu polecającego będą miały zastosowanie tylko pod warunkiem, że Klient nie naruszy jednego lub więcej poniższych postanowień:

  • (a)

   Zabrania się indywidualne tworzenie partnerów polecających, tworzenie sieci poleceń w celu uzyskania większej nagrody. W przypadku wykrycia fałszywej sieci polecającej wszyscy jej użytkownicy zostaną zablokowani bez możliwości dalszego wycofania cashbaсku i przywrócenia ich kont.

  • (b)

   Naszym klientom nie wolno wysyłać spam w ramach Programu polecającego. Surowo zabrania się wysyłania spamu (w prywatnych wiadomościach w mediach społecznościowych, do grup i społeczności sklepów partnerskich, pocztą i tak dalej) w celu przyciągnięcia polecenia. Jeśli klient chce zgłosić przypadki użycia naszego Programu polecającego do wysyłania spamu, może to zrobić w sekcji Pomoc, a LetyShops będzie podjąć odpowiednie miara.

  • (c)

   Zabrania się wykorzystywania reklam kontekstowych w celu przyciągnięcia polecenia.

  • (d)

   Surowo zabrania się tworzenie aplikacji mobilnych, rozszerzeń i grup mediów społecznościowych w imieniu Serwisu i korzystania z logo LetyShops. Dotyczy to również pobierania stron ze strony internetowej LetyShops w aplikacjach.

  • (e)

   Surowo zabrania się używania LetyShops i sklepów partnerskich w nazwach domen stron internetowych, utworzonych w celu przyciągnięcia trafiku i skierowań w ramach Programu polecającego.

  • 4.1.3

   Naruszenie przez Klienta jakichkolwiek postanowień paragrafów 4.1.2 (a-e) pociąga za sobą zablokowanie Klienta bez możliwości wycofania cashbacku i rozwiązania Umowy przez LetyShops jednostronnie, w ramach postępowania pozasądowego.

  • 4.1.4

   LetyShops zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Programu polecającego lub zakończenia jego działania w dowolnym momencie.

 • 4.2

  Program lojalnościowy. Dla lojalnych klientów Serwisu LetyShops dostępny jest program lojalnościowy, który pozwala zwiększyć standardową stawkę cashbacku. Aktualne warunki Programu lojalnościowego są określone na stronie osobistej konta Użytkownika pod adresem https://letyshops.com/user.

 • Warunki Programu lojalnościowego mogą nie mieć zastosowania, jeśli stawka cashbaku różni się od stawki standardowej, na przykład w momencie promocji cashbaku dla odpowiedniego Reklamodawcy lub gdy Klient używa kodu Lety (patrz poniżej). LetyShops zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Programu lojalnościowego lub zakończenia jego działania w dowolnym momencie.

 • 4.3

  Konto Premium. Jest to okazja do podwyższenia na zasadzie odpłatności stawki cashbacku o 30% w stosunku do stawek, ogłoszonych przez Serwis. Konto Premium działa w oparciu o miesięczną przedpłatę i jest opłacane przez naliczony cashback. Koszt podłączenia konta jest określony na stronie osobistej Użytkownika pod adresem https://letyshops.com/user. LetyShops zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków działania konta Premium lub zakończenia jego działania w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich klientów.

 • 4.4

  Kody Lety. Są to specjalne kody, które umożliwiają zwiększenie stawki cashbacku po ich aktywacji lub które zapewniają wszelkie inne preferencyjne warunki, określone przez LetyShops. Kody Lety są wydawane i są ważne tylko dla Serwisu i są dostępne tylko dla Klientów Serwisu. Administracja Serwisu ustala termin ważności kodów Lety.

 • 4.5

  Udzielanie jakichkolwiek innych bonusów lub nagród będzie regulowane przez warunki, towarzyszące takim ofertom. Niniejsze warunki regulują wypłatę i przyznawanie innych rodzajów premii lub nagród, jeżeli warunki te różnią się od niniejszej Umowy.

 • 4.6

  NB! Jeśli Klient ma możliwość korzystania z Programu lojalnościowego, kodu Lety i konta Premium, stawki cashbacku nie są sumowane. Obowiązuje tylko stawka najbardziej korzystna dla Klienta.

Umowa z klientem
5. Wycofanie przyznanego cashbacku
 • 5.1

  Wypłata cashbacku, zapisanego na koncie Klienta w Serwisie, odbywa się dowolną dogodną dla Klienta metodą, oferowaną przez Serwis. Aby wycofać cashback, należy spełnić następujące warunki:

  • 5.1.1

   kwota wypłaconego zwrotu gotówki nie może być mniejsza niż minimalna kwota, określona na stronie https://letyshops.com/user/payout.

  • 5.1.2

   należy złożyć wniosek o wypłatę, wskazując kwotę, metodę wypłaty i inne niezbędne dane, w tym dane osobowe, wymagane do dokonania wypłaty zgodnie z zasadami wybranego systemu płatności (patrz: paragrafy 2.1.3 , 3.1.2(d) i 4.1.3 Polityki prywatności).

  • 5.1.3

   Należy podać tylko prawdziwe, wiarygodne, dokładne i zarejestrowane dane.

 • 5.2

  LetyShops powiadomi o wycofaniu cashbacku w wiadomości za pośrednictwem kanału komunikacji, który wybrano w odpowiedniej sekcji konta osobistego lub wysyłając wiadomość e-mailem na adres, podany podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z Serwisu.

 • 5.3

  Po potwierdzeniu żądania LetyShops na wypłatę pieniądz:

  • 5.3.1

   Obowiązek LetyShops do wypłaty cashbacku, wskazanego we wniosku, uważa się za spełniony.

  • 5.3.2

   LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za to, co stanie się z pieniędzmi później.

 • 5.4

  LetyShops może korzystać z usług i rozwiązań programowych, dostarczanych przez strony trzecie, w celu dokonywania wypłat.

 • 5.5

  LetyShops zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków wypłaty w dowolnym czasie, powiadamiając swoich klientów.

Umowa z klientem
6. Rozdzielczość i odpowiedzialność
 • 6.1

  LetyShops nie sprzedaje żadnych produktów ani usług, ale jest platformą reklamową dla reklamodawców do umieszczania informacji o swoich produktach lub usługach.

 • 6.2

  LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów lub usług, dostarczonych przez Reklamodawców. Wszelkie pretenzije, dotyczące jakości produktów lub usług Reklamodawców, będą przesyłane bezpośrednio do osoby, która sprzedała odpowiedni produkt lub dostarczyła odpowiednią usługę.

 • 6.3

  LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub zakończenie działalności Reklamodawców, przedstawionych na stronie internetowej LetyShops, a także za wpływ, jaki mogą oni mieć na naliczenie cashbacku w związku z takimi zmianami. LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub wypowiedzenie jakichkolwiek ofert specjalnych, kodów promocyjnych i kuponów w witrynach reklamodawców.

 • 6.4

  LetyShops nie ponosi odpowiedzialności za jakość kanałów publicznych sieci komunikacyjnych, za pośrednictwem których zapewnia się dostęp do Serwisu LetyShops lub strony internetowej Reklamodawcy.

 • 6.5

  LetyShops odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie zobowiązań, przyjętych do uznania cashbacku zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym odpowiedzialność LetyShops jest ograniczona do kwoty faktycznej szkody, wyrządzonej Klientowi przez jego umyślne działania.

 • 6.6

  LetyShops zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jeśli nie zostało ono wykorzystane do robienia zakupów przez 1 (jeden) rok od daty ostatniego zakupu za pośrednictwem strony internetowej LetyShops lub od momentu rejestracji (w zależności od tego, co jest nowszym). Klient otrzyma powiadomienie o potencjalnym usunięciu jego konta e-mailem, a także na koncie osobistym Klienta. W przypadku usunięcia konta, wszystkie pienięze, zgromadzone na koncie klienta, są anulowane.

Umowa z klientem
7. Własność intelektualna
 • 7.1

  Rejestrując się w LetyShops lub korzystając z jakichkolwiek innych składników Serwisu, Klient przyjmuje do wiadomości, że LetyShops jest właścicielem całej zawartości strony internetowej www.letyshops.com i powiązanych aplikacji mobilnych. Znaki, logo, znaki towarowe LetyShops, znaki towarowe i oznaczenia handlowe Reklamodawców, a także inne dane, wyniki działalności intelektualnej oraz środki indywidualizacji, opublikowane i dostępne na stronie internetowej LetyShops, stanowią własność intelektualną odpowiednich właścicieli i są chronieni obowiązującym prawem.

 • 7.2

  Nikt nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać ani tworzyć pochodnych stron internetowych LetyShops, ani korzystać z jakichkolwiek materiałów będących własnością Letyshops bez uprzedniej zgody LetyShops.

 • 7.3

  Korzystając z usług LetyShops lub jakichkolwiek innych materiałów będących własnością LetyShops, Klient zgadza się przestrzegać wszystkich dodatkowych instrukcji LetyShops, dotyczących ochrony praw autorskich, znaków towarowych i innej własności intelektualnej, odzwierciedlonych na stronie internetowej i aplikacjach mobilnych LetyShops, a również wszystkie pozostałe instrukcje i ograniczenia.

Umowa z klientem
8. Przeniesienie praw i obowiązków
 • 8.1

  LetyShops zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części na dowolną osobę fizyczną lub prawną bez konieczności uzyskania zgody Klienta na to przeniesienie.

 • 8.2

  Klient nie jest uprawniony do jednostronnego przeniesienia swoich praw i obowiązków na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela LetyShops.

Umowa z klientem
9. Naruszenie Umowy z klientem
 • 9.1

  LetyShops zastrzega sobie prawo do jednostronnego odrzucenia, według własnego uznania, cashbacku oraz do zawieszenia lub całkowitego zakończenia dostępu dowolnego Klienta do usług Serwisu, jeżeli Klient naruszy warunki niniejszej Umowy.

 • 9.2

  Naruszenie warunków Umowy powoduje, między innymi:

  • 9.2

   Otrzymywanie wiadomości od reklamodawcy o przypadkach, w których suma cashbacku doładowania na konto klienta jest większa, niż faktyczna suma płatności za zamówienie.

  • 9.2

   Częste zamówienia na duże kwoty (częstotliwość i kwota zależą od sklepu Reklamodawcy).

  • 9.2

   Realizacja zamówienia z cashbackem przez pracownika sklepu reklamodawcy.

  • 9.2

   Rejestracja kilku kont w sklepie aby otrzymać cashback według stawki nowego użytkownika.

  • 9.2

   Fałszowanie screenów i czeków.

  • 9.2

   Odrzucenie prowizji za zamówienie przez sklep Reklamodawcy.

  • 9.2

   Inne skargi na oszustwa, otrzymane ze sklepu reklamodawcy.

 • 9.3

  Każda próba oszustwa ze strony klienta pociąga za sobą zablokowanie lub usunięcie jego konta. Wszystkie zgromadzony cashback w momencie usunięcia konta, jeśli taki istnieje, będzie przekazany w LetyShops.

 • 9.4

  Jeśli klient podejrzewa oszustwo, może zgłosić do LetyShops w sekcji Pomoc. Skarga Klienta zostanie rozpatrzona przez usługę, a odpowiednie działania zostaną podjęte.

Umowa z klientem
10. Wadliwe działanie usługi
 • 10.1

  LetyShops przyznaje prawdopodobieństwo nieprawidłowego działania Usługi, związaną z problemami technicznymi lub celowymi działaniami osób trzecich. W przypadku takich zdarzeń, LetyShops nie będzie ponosić odpowiedzialności za cashback, który nie pojawił się, oraz inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, wynikających z Umowy. LetyShops zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi i jej komponentów do czasu wyeliminowania zagrożeń lub błędów. We wszystkich przypadkach nieprawidłowego działania usługi prośby o zwrot pieniędzy nie będą rozpatrywane.

 • 10.2

  LetyShops zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, dokonanych podczas niesprawnośći Usługi, jeśli istnieją obiektywne powody lub podejrzenia o możliwe oszustwo lub błąd.

 • 10.3

  LetyShops dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby wyeliminować błędy operacyjne w rozsądnym czasie.

Umowa z klientem
11. Ważność i okres obowiązywania Umowy
 • 11.1

  Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą po zakończeniu rejestracji Klienta (akceptacja oferty przez Klienta) i jest ważna do momentu usunięcia konta Klienta.

 • 11.2

  Niniejsza Umowa i relacje LetyShops z Klientami Usługi w związku z niniejszą Umową podlegają prawu węgierskiemu w zakresie dozwolonym przepisami normy kolizyjnej, mającej zastosowanie do stron niniejszej Umowy.

 • 11.3

  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności językowych przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, wersja angielska Umowy będzie przeważać dla celów jej wykonania, interpretacji i rozstrzygania sporów.

12. Kontakt

Można skontaktować się z nami lub wysłać do nas swoje pytania za pomocą sekcji Pomoc.

Firma LetyShops KFT, zarządzana zgodnie z prawem węgierskim pod numerem rejestracyjnym firmy 13-09-200084 oraz adresem: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Węgry.

0
Niestety jesteś trochę spóźniony :(
Wszystkie bonusy cashback dla tego sklepu zostały już wykorzystane. Być może później pojawią się ponownie. Obecnie możesz poszukać podwyższony cashback w innych sklepach.
Gorące oferty!
Szukaj powiększony cashback w naszym katalogu! Wszystkie oferty są ograniczone pod względem liczby i czasu, więc nie przegap swojej szansy.