ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ ПІД НАЗВОЮ «ЗАМОВ КВИТОК НА ЕЛЕКТРИЧКУ»

(надалі – Правила /Офіційні правила)

Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в розіграші «Замов квиток на чорну електричку» (надалі – Розіграш).

1.2. Приймаючи участь в Розіграші, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Розіграшу в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Розіграшу. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сторінці сервісу LetyShops за адресою розміщення цих Правил (п. 1.4.). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4. Перелік магазинів, які приймають участь у акції є унікальним для кожного регіону, наводиться в п.4.1. цих Правил в залежності від вибраного регіону Користувача.

1.5. Чинна редакція Правил розміщується на офіційному сайті Організатора Розіграшу за адресою https://letyshops.com/ua/tesla/black/terms.

1.6. Учасникам Розіграшу рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення.

Організатор Розіграшу

2.1. Організатор Розіграшу - компанія Letyshops KFT, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Угорщини, реєстраційний номер 13-09-200084, юридична адреса: 2161 Csomád, Akácos utca 15, Hungary (надалі – Організатор/Організатор Розіграшу/Компанія).

Учасники Розіграшу та період проведення Розіграшу

3.1. Період проведення Розіграшу: з 09 год. 00 хв. 22 листопада 2021 року по 22 год. 59 хв. 28 грудня 2021 року за київським часом. (надалі – Період проведення Розіграшу).

3.2. В Розіграші беруть участь всі користувачі сервісу LetyShops, які при реєстрації обрали один з перерахованих регіонів: Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь та Республіка Казахстан та які в Період проведення Розіграшу отримали хоча б один дійсний Білет учасника Розіграшу (надалі - Учасники Розіграшу).

3.3. Переможцями Розіграшу не можуть бути:

 • працівники Організатора та залучених до проведення Розіграшу підрядників, їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • мешканці тимчасово окупованих територій України, а саме: Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей;
 • особи, що не є податковими резидентами країн, зазначених в п. 3.2. цих Правил.

Порядок отримання Білета учасника Розіграшу

4.1. Для отримання Білета учасника розіграшу (надалі - Білет), учасникам з України, необхідно здійснити замовлення у магазинах Фокстрот, MOYO, iHerb, Answear та EVA сумарною вартістю не менше 25 USD (двадцяти п’яти доларів США) в еквіваленті, з використанням сервісу LetyShops протягом Періоду проведення розіграшу. Відповідному замовленню/замовленням має бути присвоєно статус “В очікуванні” або “Зараховано”. Перевірити статус замовлення можна у розділі “Мій кешбек” в особистому кабінеті на сторінці сервісу LetyShops.

4.2. За всі покупки в в магазинах Фокстрот, MOYO, iHerb, Answear та EVA з використанням сервісу LetyShops сумарною вартістю 25 USD (двадцять п’ять доларів США) в еквіваленті. Учасник Розіграшу отримує один Білет.

4.3. При розрахунку вартості покупок використовується курс НБУ, що діяли на момент нарахування кешбеку. Переглянути історію зміни курсу можна тут.

4.4. Білет вважатиметься недійсним, якщо протягом Періоду проведення розіграшу статус замовлення/замовлень у магазинах Фокстрот, MOYO, iHerb, Answear та EVA було змінено на “Відхилено” та внаслідок цього загальна вартість замовлення/замовлень складає менше 25 USD (двадцяти п’яти доларів США) в еквіваленті.

4.5. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права участі в Розіграші.

Призовий фонд Розіграшу

5.1. Призовий фонд Розіграшу включає в себе наступні призи:

 • Головний приз Розіграшу - автомобіль Tesla model 3 чорного кольору у кількості 1 шт.;
 • Sony PlayStation 5 у кількості 2 шт.;
 • iPhone 13 128GB у кількості 3 шт.;
 • Фен Dyson HD03 Supersonic у кількості 4 шт.;
 • Робот - пилосмок Xiaomi Roborock S6 Pure у кількості 5 шт.;
 • навушники Apple AirPods 3 у кількості 6 шт.

5.2. Характеристики Призів (у тому числі параметри комплектації, зовнішній вигляд, колір, тощо) можуть бути змінені без додаткових попередніх повідомлень Учасників розіграшу.

5.3. За вибором переможця Розіграшу, який виграв, головний приз може бути замінений грошовим еквівалентом у розмірі 50 000 USD (п'ятдесят тисяч доларів США). При цьому зазначену суму коштів буде перераховано Організатором Розіграшу на банківський рахунок переможця, відкритий у відповідній країні. Заміна інших призів грошовим еквівалентом допускається.

5.4. За вибором переможця Розіграшу додаткові призи можуть бути замінені грошовим еквівалентом у розмір:

 • Sony PlayStation 5 - 1000 USD
 • iPhone 13 128GB - 1100 USD.;
 • Фен Dyson HD03 Supersonic - 500 USD;
 • Робот-пилосмок Xiaomi Roborock S6 Pure - 450 USD;
 • навушники Apple AirPods 3 - 230 USD.
 • При цьому вказана сума коштів буде перерахована Організатором Розіграшу на банківську картку переможця (допускаються картки платіжних систем Visa або Mastercard).

Порядок визначення переможців Розіграшу

6.1. Переможців Розіграшу буде визначено 16 лютого 2022 року о 14 год. 00 хв. за київським часом, у прямому ефірі на каналі YouTube.

6.2. Серед всіх Білетів, які будуть приймати участь у Розіграші, за допомогою сервісу RandStuff https://randstuff.ru/ будуть визначені переможні номери. Власники Білетів з переможними номерами є Переможцями Розіграшу.

6.3. Якщо після проведення Розіграшу, його результати будуть визнані недійсними (Переможець не зв'яжеться з Організатором, не надасть необхідні дані, тощо), Компанія проведе Розіграш невручених призів повторно, про що учасників буде повідомлено додатково.

Порядок передачі призів Переможцям Розіграшу

7.1. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення результатів Розіграшу Переможці Розіграшу повинні зв'язатися з Організатором Розіграшу для отриманням своїх призів.

7.2. Переможець Розіграшу зобов’язується надати Організатору Розіграшу усі дані, реквізити та документи, необхідні для передачі приза Організатором Розіграшу Переможцю. Переможці Розіграшу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації Організатору Розіграшу.

7.3. У разі неотримання Організатором Розіграшу документів, в тому числі інформації, необхідної для отримання Переможцем Призу, в період визначений п. 7.1. цих Правил, Приз визнається незатребуваним, а зазначені особи втрачають право на отримання відповідного Призу.

7.4. Всі призи, окрім головного призу, передаються Переможцям Розіграшу протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання Організатором Розіграшу всієї інформації від Переможця Розіграшу відповідно до п. 7.2. цих Правил.

7.5. Головний приз Розіграшу автомобіль Tesla model 3 чорного кольору буде вручений Переможцю протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних днів з моменту отримання Організатором Розіграшу всієї інформації від Переможця Розіграшу відповідно до п. 7.2. цих Правил. Даний пункт не застосовується у випадку вибору переможцем грошового еквіваленту головного призу.

7.6. Організатор Розіграшу бере на себе зобов’язання з відправки Призів Переможцям. Відправка призу можлива лише тій особі, яка його виграла. У разі, якщо Переможець розіграшу з яких-небудь причин не може отримати приз, він не має права передати своє право на отримання Приза третій особі.

7.7. Переможець розіграшу втрачає право на отримання приза без будь-якої компенсації в наступних випадках, незалежно від того, в який період стали відомі зазначені обставини:

 • Переможець Розіграшу порушив Правила до моменту вручення йому приза (наприклад вчинив шахрайські дії, направлені на штучне збільшення кількості Білетів);
 • Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання приза;
 • в разі неможливості ідентифікації Переможця Розіграшу.

7.8. Організатор розіграшу не виступає податковим агентом Переможців. Усі обов’язки з дотримання чинного законодавства про податки й збори щодо отриманих призів Переможці виконують самостійно.

7.8.1. оскільки Компанія не є податковим агентом Переможців, окрім головного призу (автомобіля Tesla model 3 чорного кольору) Переможець отримує суму коштів, необхідну для сплати всіх податків і зборів відповідно до законодавства країни його резидентства.

7.9. Організатор Розіграшу не несе відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні Організатору обставини, які зробили неможливим виконання зобов'язань Організатора згідно даних Правил.

Інші положення

8.1. У разі виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил і/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Розіграшу.

8.2. Всі терміни, які використовуються в даних Правилах і не розкриті в них, використовуються в значенні, наведеному в Клієнтській угоді Letyshops і чинному законодавстві Угорщини.

8.3. З моменту передачі Переможцеві Призу зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.

8.4. Організатор Розіграшу залишає за собою право:

8.4.1. припинити участь в Розіграші для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та /або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Розіграшу;

8.4.2. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Розіграшу Призу та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Організатора Розіграшу та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Розіграшу.

0
Хай йому грець!
Ти був так близько, але трішки не встиг. В цьому магазині весь підвищений кешбек розібрали. Можливо, він знову з’явиться, а поки пошукай варіанти підвищення в інших магазинах.
Гарячий кешбек
Час від часу у нас буде з’являтися підвищений кешбек в різних магазинах! Знайти його можна на головній сторінці LetyShops і в каталозі. Час для покупки і кількість активацій обмежена - зазирай частіше, щоб не пропустити